• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thông báo bán máy móc thiết bị

Theo thộng báo số 258/TB-XL&QLDA ngày 12/11/2017 và thộng báo số 259/TB-XL&QLDA ngày 14/11/2017

 

Thông báo đính kèm (Tải về)

Đối tác