Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư

Địa điểm thi công: Khu dự án lấn biển, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thi công: Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 31/12/2015.

Giá trị đầu tư: 15, 3 tỷ đồng

Một số hình ảnh thi công: