• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
C&T- Thông báo Đại hội Cổ đông bất thường 2016 562
C&T- Thông báo từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Công Quốc Bảo 594
C&T- Thông báo bầu sung thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Viết Nam 567
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 744
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Nguyễn Văn Hiền làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Biển Tây. 1069
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Phạm Thanh Tuấn làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp phía Nam. 997
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Trần Công Quốc Bảo làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ban Tích. 1005
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Lê Viết Nam làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Hòa. 1138
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Phạm Quốc Khánh làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phước Hòa. 1042
C&T- Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản tri 1092

Đối tác