• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
C&T- Thông báo bầu sung thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Viết Nam 1139
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 1315
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Nguyễn Văn Hiền làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Biển Tây. 1572
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Phạm Thanh Tuấn làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp phía Nam. 1545
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Trần Công Quốc Bảo làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ban Tích. 1531
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Lê Viết Nam làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Hòa. 1685
C&T- Thông báo quyết định cử Ông Phạm Quốc Khánh làm người đại diện và quản lý phần góp của C&T tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phước Hòa. 1689
C&T- Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản tri 1663
C&T- Thông báo quyết định của Ông Phùng Đạt Đức; Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư làm người đại diện phần vốn Nhà nước của CC1 tại Công ty 1670
Quyết định Đăng ký Giao dịch Cổ phiếu 1837

Đối tác