• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
Ngày 29 tháng 08 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư đã có nghị quyết số 07/NQ-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
Theo đó Ông Lê Viết Nam được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2016.
 
 
Chi tiết file đính kèm (Tải về)

Đối tác