• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
Ngày 22 tháng 08 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư đã có nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị.
Theo đó Ông Trần Công Quốc Bảo được Hội đồng Quản trị chấp thuận từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2016.
 
 
Chi tiết file đính kèm (Tải về)

Đối tác