Ngày 30  tháng 09 năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Vật tư đã có thư mời gửi đến Quý vị Cổ đông dự Đại hội Cổ đông bất thường

Theo đó Kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016.
Có mặt vào lúc 08 giờ 00, thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016.
Địa điểm: (Lầu 06) 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Chi tiết file đính kèm (Tải về)