• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi bổ sung điều 3, điều lệ tổ chức và  hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Xem nội dung thông tin (Bấm vào)

Đối tác