• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

C&T- Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 theo Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018

Xem nội dung Nghị quyết (Bấm vào)

Đối tác