• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

Hội đồng quản trị công ty C&T đã họp và ra quyết định giao nhiệm vụ Ông Phan Trung Huy - Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Trưởng Phòng Quản Lý Xây Lắp Số 1.

Hội đồng quản trị công ty C&T đã họp và ra quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Khoa giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư.

Hội đồng quản trị công ty C&T đã họp và ra quyết định bổ nhiệm Ông Đinh Thái Phiên giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản Lý Xây Lắp Số 3.

Hội đồng quản trị công ty C&T đã họp và ra quyết định bổ nhiệm Bà Huỳnh Thúy Kiều Dung giữ chức vụ Phó Phòng KDXNK Số 4.

Hội đồng quản trị công ty C&T đã họp và ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

Công ty C&T đã làm thủ tục tách Giấy chứng nhận QSD đất (sổ đỏ) vào năm2006-2007cho từng nền đất mà Quý khách hàng đã góp vốn với Công ty C&T.

Kết thúc quý 2, kết quả hoạt động của CNT đã có nhiều bước chuyển biến đáng kể. Nhờ những chuyển biến trong lĩnh vực xây dựng, tính riêng trong quý 2/2009, CNT đạt hơn 7 tỷ lợinhuận, gần gấp đôi kết quả đạt được trong quý 1/2009.

Đối tác