• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096

 Căn cứ vào quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư.

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật Tư quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật Tư ngày 03/04/2015. Thay mặt HĐQT Công ty C&T; Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký quyết định số 38/QĐ-TC ngày 06/04/2015 cho Ông Đỗ Đức Minh thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 06/04/2015.

Chi tiết file đính kèm (Tải về)

 

Đối tác