• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
- Căn cứ vào quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và Kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư.
 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
 
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư.
 
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám Đốc và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư ngày 28/07/2015. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư; Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký quyết định số 81/QĐ-TC ngày 30/07/2015 Về việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Bình Phó Giám Đốc Khối Kinh Doanh kể từ ngày 01/08/2015.
 
Chi tiết file đính kèm (Tải về)
 

Đối tác