• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (+84-8) 3829 5488 – 3829 5604    FAX: (+84-8) 3821 1096
Bản Cáo Bạch      Download
     

 

Bản cáo bạch phát hành thêm cổ phiếu năm 2010.
     Download
Bản cáo bạch phát hành thêm cổ phiếu năm 2009.
     Download
Bản cáo bạch năm 2008.
     Download

 

   
   
Giới thiệu  
   
   
Tên Tiếng Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
   
Tên Tiếng Anh
CONSTRUCTION AND MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY
   
Tên viết tắt
CÔNG TY C & T
   
Địa chỉ
9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   
Điện thoại
(84-8) 8295 604
   
Số fax
(84-8) 8211 096
   
Website
   
Tổng Giám đốc
Ông Trần Công Quốc Bảo
   
Nhân viên CBTT
Ông Phạm Anh Tuấn
   
Vốn điều lệ (VND)
100.150.690.000
   
Sỡ hữu nhà nước
34,45%
   
Chức năng KD
Xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng và XNK; Sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp; đầu tư vào các dự án xây dựng...
   
Ngày niêm yết
09/07/2008
   
Ngày Giao Dịch
28/07/2008

Đối tác