Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất vật liệu xây dựng

Với công ty thành viên là Công ty TNHH MTV SX KD Đá Trà Đuốc, CNT Group khai thác và sản xuất đá cho các công trình xây dựng trên khắp cả nước. CNT cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam liên doanh với tập đoàn xây dựng hàng đầu Nhật Bản - P.S.Mitsubishi sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực.

 

Xem tài liệu PDF