Lĩnh vực kinh doanh

Thi công xây dựng công trình

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, CNT Group đã tham gia thiết kế, tư vấn và thi công nhiều công trình trọng điểm trên cả nước, là sự tin tưởng lựa chọn của các tập đoàn lớn như P.S.Mitsubishi, TOA, Hazama, Obayashi,...

Xem tài liệu PDF

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRÌNH CNT GROUP THAM GIA TRIỂN KHAI THI CÔNG.

Hình ảnh hoạt động